La microcerveseria Ginesart es troba situada a Ginestar, un poble de la Ribera d'Ebre, on la tradició de la cervesa és molt antiga, ja que, segons els resultats de diverses recerques inèdites que aporten informació sobre la fabricació i el consum de cervesa a les terres de l'Ebre, al barranc de Gàfols (Ginestar) s'ha constatat la fabricació de cervesa a base de glans ja al s.VIII aC.

L'agricultura és la base de l'economia del municipi. Antigament, les terres de regadiu eren més escasses que les de secà, però amb la instal·lació d'un nou sistema de reg per part de la Comunitat de Regants, s'han incrementat notablement. Els principals productes que es conreen són vinya, fruiters, ametllers i olivers. Antigament era tradicional l'artesania de la canya (canyissos) i la terrisseria, avui en dia inexistents.

El topònim Ginestar prové de "ginesta" (arbust de branquillons verds, fulles petites i flors grogues), planta molt abundant al terme. La vila de Ginestar prové d'una alqueria àrab on, segons la tradició, hi havia una gran ginesta, la qual era coneguda amb el nom de Mas de la Ginesta, masia formada per unes quantes cases agrupades. L'origen de la població és posterior a la restauració cristiana, encara que dins el terme s'han descobert làpides del període visigòtic.

Va estar en poder dels templers, dels quals va rebre la carta de poblament l'any 1206. En suprimir-se l'Orde del Temple, la vila passà al domini dels Hospitalers.

S'ha de citar, l'any 1408, el pas per la vila del rei Martí l'Humà, que es trobava a Tortosa. També cal destacar l'estada al municipi, l'any 1585, de Felip II, quan feia el seu segon viatge a Catalunya.